Vermogen in Balans

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de website van Vermogen in Balans (hierna ViB) met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan ViB geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Gegevens en/of informatie op deze website inzake producten en/of beleggingen en/of diensten, kunnen niet worden opgevat als advies van ViB omtrent de geschiktheid of anderszins van dat product en/of die belegging en/of dienst voor uw specifieke situatie en/of omstandigheden.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd door ViB, en de inhoud van deze website is niet noodzakelijkerwijs actueel. ViB geeft geen garantie voor de juistheid van enige informatie op deze website en ViB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie en/of het gebruik van deze site.

De beschikbaarheid van de op deze website aangeboden diensten wordt niet door ViB gegarandeerd en is afhankelijk van de aard en beschikbaarheid van de website en/of de achterliggende, verwerkende systemen en/of de diensten zelf.

Voor specifieke opmerkingen, vragen en oplossingen wordt u verzocht contact op te nemen met ViB.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Aan de content op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.