Privacy is meer dan ooit een actueel onderwerp, ook bij Vermogen in Balans. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Hiermee worden uw privacy rechten nog beter geborgd. Wij brengen u daarom graag op de hoogte dat wij vanaf 25 mei 2018 onze privacy verklaring hebben aangepast. Deze is vormgegeven in het onderstaande privacy statement:

Privacy Statement van Vermogen in Balans (ViB)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wet is in het leven geroepen om persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken bij onze dienstverlening veel gegevens waaronder persoonsgegevens. Het is belangrijk om deze gegevens goed te beschermen. Hoe wij dit doen leest u in dit Privacy Statement.

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van social media, Google of de Kamer van Koophandel, voor controledoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:
• toezichthouders of overheden, wanneer dat wettelijk verplicht is.
• onze opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld depotbanken en  beurzen, wanneer dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden, over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens.

Wanneer uw gegevens op die manier buiten Europa kunnen worden gedeeld, doen wij dat alleen op basis van door de Europese wetgever voorgeschreven afspraken of op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het terugvorderen van bronbelasting. In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving - ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is. Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken.

Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Onze eigen Privacy Officer kunt u bereiken via:

Vermogen in Balans
T.a.v. Privacy Officer
Dorpsstraat 19
2631 CR  Nootdorp
015 - 711 27 32
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.