Het door de directie van Vermogen in Balans (hierna ViB) vastgestelde beloningsbeleid is deels afhankelijk van het financiële resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017).

ViB heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar medewerkers (op partners na 1 in 2022) zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laten leiden door de beloningsregeling.

Naast de vaste beloning kan er binnen de wettelijke kaders discretionair variabel beloond worden om inzet, resultaten en betrokkenheid te belonen. 

ViB hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van ViB. Hierbij wordt rekening gehouden met de lange termijn belangen van ViB en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.